Medicínské terapie

 • Chronické otoky 

 •  Venózní incuficience

 •  Posttraumatická péče

 •  Artróza

 • Syndrom karpálního tunelu

 • Diabetická angiopatie

 • Dna

 • Ischemická choroba dolních končetin

 • Algodystrofický syndrom

 • Obezita

 • Úprava neodborně provedené MLD

 • Trofické poruchy kůže